log in
trolls4everr
@trolls4everr
trollsyeverr
Duniya me bas ek vahi Insaan bharose layak hai...
Translate Tweet

trolls4everr @trolls4everr trollsyeverr Duniya me bas ek vahi Insaan bharose layak hai... Translate Tweet