trolls4everr
@trolls4everr
Bachpan vaale khiloune puch rahe
hai ke kaisa lagta hai?
Translate Tweet
trolls4everr @trolls4everr Bachpan vaale khiloune puch rahe hai ke kaisa lagta hai? Translate Tweet