Someone: Yrr bhaut mota hogya tu lockdown me
Le me:
Someone: Yrr bhaut mota hogya tu lockdown me Le me: