Pyar vyar nahi hota mujh se,
Translate Tweet
Pyar vyar nahi hota mujh se, Translate Tweet