NFL star Rob Gronkowski "Gronk" donated $1.2 million for Boston playground renovation
@globvalpositivenews
NFL star Rob Gronkowski "Gronk" donated $1.2 million for Boston playground renovation @globvalpositivenews