Me: Alexa lets play simon say:
Alexa: Touch your nose
Me: touches nose
Alexa: I didn't say simon says
Me:
Me: Alexa lets play simon say: Alexa: Touch your nose Me: touches nose Alexa: I didn't say simon says Me: